NIEUWS
GOED NIEUWS!  Stichting Groene Habitat voor India heeft per 13 september 2019 de ANBI status verkregen! We hebben hier als stichting het laatste jaar hard voor gewerkt en onlangs kregen wij de bevestiging vanuit de belastingdienst.

Wat betekent deze ANBI Status? Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Wat zijn de voordelen van het toegekend hebben gekregen van de ANBI status? Donaties ten behoeve van onze stichting kunnen afgetrokken worden van de belasting.  Een mooi financieel voordeel dus!

We hopen dat de ANBI status het voor meer donateurs aantrekkelijk maakt om bij te dragen. We zijn voortvarend gestart met bouwen, maar alle bijdragen zijn welkom om dit belangrijke werk voor te zetten!

“NIEUWS” verder lezen