NIEUWS

April 2021

December 2020

september 2020

juni 2020

maart 2020

december 2019

oktober 2019

GOED NIEUWS!  Stichting Groene Habitat voor India heeft per 13 september 2019 de ANBI status verkregen! We hebben hier als stichting het laatste jaar hard voor gewerkt en onlangs kregen wij de bevestiging vanuit de belastingdienst.

Wat betekent deze ANBI Status? Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Wat zijn de voordelen van het toegekend hebben gekregen van de ANBI status? Donaties ten behoeve van onze stichting kunnen afgetrokken worden van de belasting.  Een mooi financieel voordeel dus!

We hopen dat de ANBI status het voor meer donateurs aantrekkelijk maakt om bij te dragen. We zijn voortvarend gestart met bouwen, maar alle bijdragen zijn welkom om dit belangrijke werk voor te zetten!


september 2019

juni 2019

maart 2019

december 2018

augustus 2018

april 2018

juni 2017

maart 2017

december 2016

Vrijdag 9 december 2016 hebben wij onze eerste vergadering gehad. Het was een vruchtbaar overleg. Het goede nieuws is dat we al heel wat donaties binnen hebben. Onze dank is groot!
Het begin is er!